خدمات حسابداری و مالیاتی شرکت ها

خدمات حسابداری و دفترداری را براساس نیازهای شما بصورت هفتگی، دو هفته ای، ماهانه، سه ماهه و سالانه انجام می دهیم که شامل موارد زیر می باشد

 

انجام امور مربوط به شروع کار تجاری

صورتحساب گردش نقدینگی Forecasting

پیش بینی پول مورد نیاز در گردش که برای جلوگیری از مشکلات ناشی از کمبود منابع مالی انجام می شود

حساب بدهی ها

تنظیم دقیق و به موقع پرداختهای شما به فروشنده ها و تهیه کننده های مواد که باعث ایجاد رابطه خوب شما با آنها می گردد و امکان خرید اعتباری را برایتان فراهم میکند

ثبت دارائیهای ثابت

که برای تولید کالا یا انجام سرویس استفاده می شود

 

تهیه و تنظیم مالیات سالانه

شرکت شما و ارسال الکترونیکی آن به اداره دارائی کانادا

 

همراهی با شما

شما در صورتی که اداره دارائی بخواهد ممیزی بکند

ایجاد حساب

های مورد نیاز برای شروع کار تجاری

حساب مطالبات

تهیه صورت حساب دقیق برای مشتریان شما و اطمینان یافتن که در زمان مورد نظر شما آنرا پرداخت خواهند کرد

 

صورت تطبیقی بانکی

برای اطمینان یافتن از اینکه تمام درآمد ها در حساب بانکی و تمام هزینه ها در دفاتر ثبت شده اند.

 

کنترل موجودی

برای اطمینان یافتن که مواد مورد نیاز برای دوره معینی تهیه شده است

 

تبدیل حسابداری

از روس محاسبات دستی به کامپیوتری

تهیه صورتهای مالی آخر سال

ثبت دارائیهای

ثابت که برای تولید کالا یا انجام سرویس استفاده می شود

صورت حساب سود و زیان

که نشان می دهد در یک دوره معین شرکت چقدر سود یا زیان داشته است

تراز نامه

که تصویری از موقعیت مالی شرکت در مقطع معینی ارائه میدهد

حقوق و دستمزد

محاسبه چک پرداختی به کارکنان و کسورات قانونی بر اساس حقوقی که برای آنها در نظر گرفته اید

پرداخت های مربوط به دولت

مانند کسورات حقوق، بیمه کارکنان، مالیات اجناس و سرویسهای استانی و کشوری (GST/HST) در زمانهای معین و مقدار دقیق که از پرداخت جریمه و دیر کرد جلوگیری می کند

مدیریت حسابداری

تهیه و تنظیم صورتهای مالی برای مدیران شرکت که برای تصمیم گیریها ضرورت دارد

خدمات مالیاتی اشخاص

تهیه و تنظیم انواع مختلف مالیات اشخاص مانند درآمد سرمایه گذاری، درآمد حاصل ازکرایه منزل، درآمد حاصل از کار، سود بانکی، بیمه بیکاری و غیره

 

Address: suite 203-1433 Lonsdale Ave, North Vancouver, V7M 2H9

Email:suite

info@aziziaccounting.com

Tel & Fax: (778)340-7704